Skip to main content

Produktinformation

CATOMATIC modell 2530-5 kattport för bostäder i nordiskt klimat.

Porten öppnar och stänger helt automatiskt när rätt katt med kodsändare i halsbandet vill passera.  Man kan lära porten upp till 31 st. olika koder från kodsändare.

Stor vikt har lagts vid säkerhet för barn och husdjur.
Lågspänningsdrift (transformator 11.5V).

CATOMATIC har utvecklats för att lösa problem, som många kattägare har, till ex.:
–   att katten väcker Dig mitt i natten för att bli utsläppt.
–   river sönder ytterdörrar när den vill in.
–   river på tapeter och dörrar för att vilja ut.
–   fönster stående på glänt under natten så katten kan gå in.
–   har skaffat enkel kattlucka, men andra katter kommer in såväl som nyfångat byte.
–   har dåligt samvete när katten stängs ute eller inne under dagen eller ute under natten.
–   har kringboende som klagar över dessa tvångs-utestängda katter.

CATOMATIC  är inregistrerat varumärke och kattporten patenterades 1994.

Porten har testats hos flera provare under åren -95 och -96. Dessa har aktivt bidragit med synpunkter till förbättringar, som har utförts. Dessutom har under utvecklingstiden tillkommit flera EU-direktiv som produkten anpassats till (CE-märkning). Försäljning av kattportar har skett sedan 1996 och kunder vittnar om att kattporten fortfarande är i gott trim.

CATOMATIC är en kvalitetsprodukt för att hålla i många år. Den utvändiga delen består av härdlackad plast och väderbeständigt EPDM-gummi. Invändigt material är skummad PVC med hård yta som målats med härdlack för tuffa miljöer.

Mekanik och monteringsdetaljer är av rostfria material.
Invändigt påmonterat skydd för krypande barn (Boverkets rekommendation) är av genomsynlig polykarbonat (segt och åldringsbeständigt).

CATOMATIC är konstruerad för inmontering i alla typer av dörrar med max. tjocklek 70 mm. Ramens yttre och inre del med monterade tätningslister omsluter och tätar dörrtjocklekar från 20 mm upp till 70 mm.

Till dörrar av flerblads-typ (kopplade) finns som tillval en gummitätningsram som monteras i ytterdörrbladet. Därmed kan dörrbladen isärkopplas utan hinder.

Naturligtvis kan CATOMATIC monteras i en vägg men då i liv med väggens insida. Vissa katter är dock rädda för att gå in i ”tunneln” som uppstår i en tjockare vägg. Princip-skiss kan erhållas från leverantören.  Man kan även byta lågt placerad glas-ruta mot lämplig skiva och montera kattporten i den.

Statens Provningsinstitut (SP) har bedömt att CATOMATIC, monterad i en normal dörr, inte försämrar dörrens prestanda. Undantaget gäller speciella dörrar som klassats som säkerhets- eller brandskyddsdörr (mycket ovanligt i villor och radhus).

Bakom den barnsäkrade reglageluckan finns reglage för inställning av driftfunktionerna. Se medsänd bruksanvisning.
Utförlig installationsanvisning för såväl enkel som kopplad dörr medföljer leveransen.